Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Diplomatinės tarnybos įstatymo pataisos didins diplomato profesijos patrauklumą ir užtikrins visišką diplomatinės tarnybos depolitizavimą

Sukurta 2021.07.29 / Atnaujinta 2021.07.29 09:24

Vykdant įsipareigojimą stiprinti Lietuvos diplomatinę tarnybą, teikiamas Diplomatinės tarnybos įstatymo pakeitimo projektas, kuris sudarys sąlygas veiksmingai ir depolitizuotai diplomatinei tarnybai.

„Šiais įstatymo pakeitimais siekiame atstatyti diplomato profesijos prestižą, užtikrinti teisingą, kompetencija grįstą diplomatų skyrimo į pareigas, diplomatinių rangų suteikimo, pareiginės algos nustatymo sistemą. Daugybę metų Užsienio reikalų ministerijoje buvo sudarytos sąlygos politiniams paskyrimams, dalies diplomatų karjerą lėmė ne objektyvūs kriterijai ir aiškios karjeros taisyklės, bet subjektyvūs sprendimai ir pasirinkimai“, - sakė užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

Pagal teikiamo Diplomatinio įstatymo pataisas bus didinamos žemiausių ir vidutinių diplomatų pareigybių pareiginės algos, mažinant neproporcingą jų atotrūkį nuo analogiškų pareigybių viešajame sektoriuje ir atstatant Užsienio reikalų ministerijos konkurencingumą.

„Nuosekliai tęsiame diplomatinės tarnybos depolitizavimą -  galutinai panaikiname šešėlinį politinių paskyrimų į diplomatinę tarnybą karjeros takelį,  sudarome sąlygas Diplomatų atestacijos komisijos nešališkumui ir priimamų sprendimų objektyvumui“, - sakė ministras. 

Atsižvelgiant į saugumo iššūkius, įstatymas taip pat numatys papildomas garantijas Lietuvos diplomatams, dirbantiems aukšto ir vidutinio grėsmių ir rizikų lygmens aplinkoje.

Diplomatinės tarnybos įstatymo pakeitimo projektas parengtas, įgyvendinant Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas dėl ambicingos diplomatinės tarnybos pertvarkų programos, pagrįstos depolitizavimo ir profesionalizmo, aukščiausių kompetencijų pritraukimo, efektyvaus ir atskaitingo veikimo, patrauklių ir konkurencingų darbo sąlygų sukūrimo principais.